วัคซีน COVID-19 ทดลองของจีนปลอดภัยในการทดลองระยะแรก

0

วัคซีนโคโรนาไวรัสทดลองของจีนที่พัฒนาโดยสถาบันชีววิทยาการแพทย์ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ของจีนแสดงให้เห็นว่าปลอดภัยในการทดลองทางคลินิกระยะแรกในการทดลองระยะที่ 1 ของผู้เข้าร่วมที่มีสุขภาพดี 191 คนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 59 ปีการฉีดวัคซีนด้วยการทดลองของกลุ่มไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงก่อนการตรวจสอบโดยเพื่อน

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดที่รายงานโดยผู้เข้าร่วมการทดลองคืออาการปวดเล็กน้อยอ่อนเพลียเล็กน้อยและมีผื่นแดงคันและบวมบริเวณที่ฉีดยาผู้สมัครยังกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับในการทดลองนี้สนับสนุนความปลอดภัยและความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันของวัคซีนที่ปิดใช้งานนี้และเป็นกำลังใจในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนในอนาคต

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.