เส้นประสาทรับความรู้สึกทางเดินหายใจที่มีผลต่อพฤติกรรม

0

เทคนิคที่ดีขึ้นนำไปสู่ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นและในยุคนี้ความชัดเจนและความสามารถในการผลิตซ้ำของข้อมูลเป็นประเด็นสำคัญยิ่งในวงการวิทยาศาสตร์ซึ่งนั่งอยู่บนพื้นผิวของเยื่อหุ้มเซลล์และทำงานโดยสารสื่อประสาทอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางประสาทสัมผัสซึ่งรวมถึงการรับรสการได้ยินการควบคุมความดันโลหิตบางประการ

และการรับรู้สิ่งเร้าทางกายภาพในอวัยวะภายในเช่นปอดและกระเพาะปัสสาวะ เส้นประสาทรับความรู้สึกทางเดินหายใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันรวมถึงอาการไอและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาผิดปกติด้วยโรคและการบาดเจ็บ เพื่อการวิจัยเพิ่มเติมทีมของเขาต้องการวิธีการที่เชื่อถือได้มากขึ้นในการแยกแยะว่าส่วนย่อยของเซลล์ใดแสดง P2X2 โดยเฉพาะในสมองและไขสันหลัง (ระบบประสาทส่วนกลาง) และระบบประสาทส่วนปลาย (เส้นประสาทนอกสมองและไขสันหลัง) เทคนิคทางเภสัชวิทยาและชีวเคมีที่มีอยู่ไม่ได้รับการคัดเลือกเพียงพอทำให้รูปแบบการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันอย่างมากซึ่งขัดขวางการประมาณการที่ถูกต้องของประเภทเซลล์ที่แสดงออก

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.