Tag: mandalasystem

การตลาดออนไลน์ เทคนิคการทำ Conversion บน Facebook อย่างไรให้เสียเงินน้อย

0 Comment

การตลาดออนไลน์ เทคนิคการทำ Conversion บน Facebook อย่างไรให้เสียเงินน้อย ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม หรือลงทุนทำบางสิ่งบางอย่าง แน่นอนว่าสิ่งสำคัญคือ คุณจำเป็นที่จะต้องวัดผลลัพธ์ต่างๆ ที่ตามมาด้วย เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้นเป็นไปในทิศทางที่บวกหรือลบ เช่นเดียวกัน สำหรับการตลาดบนโลกออนไลน์ ผ่านการโฆษณา ไม่ว่าคุณจะโฆษณาผ่านช่องทางใดก็ตามเช่น Google Ads หรือ Facebook Ads คุณจำเป็นที่จะต้องวัดผลลัพธ์หรือที่เรียกว่าความคุ้มค่าของการโฆษณา โดยผลลัพธ์ที่ว่านี้จะออกมาในรูปแบบของตัวเลข ในเชิงของธุรกิจอาจจะวัดผลลัพธ์จากสูตรการคำนวณผลตอบแทนความคุ้มค่าจากการลงทุน แต่ในเชิงของการตลาดออนไลน์เรามักจะเรียกมันว่า Conversion

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.